اولین ابزار نرم افزاری ارزش‌گذاری کسب و کارهای اینترنتی توسط واحد شتاب‌دهنده تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی اصفهان، طراحی شده است.

هدف اصلیِ طرح، ارزش‌گذاری کسب‌وکارهای اینترنتی در مراحل مختلف توسعه آن‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، ریسک‌های محیطی و … کشور می‌باشد که شامل موارد زیر است:

ارزش‌گذاری وب سایتها و سامانه‌های اینترنتی

ارزش‌گذاری برند ارزش‌گذاری استارت آپ

ارزش‌گذاری اپلیکشن

ارزش‌گذاری ایده‌ها

ارزش‌گذاری شبکه‌های اجتماعی کسب‌وکارها