شتاب دهنده تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی اصفهان، اولین شتاب‌دهنده تخصصی در حوزه کسب‌وکارهای الکترونیکی و دیجیتال مارکتینگ می‌باشد. هدف این شتاب‌دهنده، حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی، تربیت متخصصین مورد نیاز در این حوزه، شناسایی فعالین کسب‌وکارهای اینترنتی و در نهایت تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز در این بخش می باشد.

حمایت از ایده ها، طرح ها و افراد توانمند و مستعد در حوزه تجارت الکترونیک از دیگر ماموریتهای این واحد خواهد بود…